Anonco

Karaj aliĝintoj,

kelkaj el inter vi ne indikis en la aliĝiloj datojn de via alveno kaj forveturo. Bonvolu fari tion, sendinte mesaĝon al mamuto@rambler.ru

Se vi volas esti renkontitaj ĉetrajne dum via veno al Tiĥvin, bonvolu informi nin pri via alventempo, numero de la trajno kaj vagono. Ni renkontos vin kaj per aŭto veturigos al TEMejo.

Related Post